تماس : 88800882 21 (98+) ایمیل :  info@hanjantrading.com

اخبار

  • قیمت سنگ آهن وارداتی از سطح 80 دلار نیز پایین تر آمد/ 14-6-1393 +

    فروش دیروز ریوتینتو قیمت پایین جدید منعقد کرد در حالی که بار دپو شده در بندر 5 تا 10 یوآن کاهش پیدا کرد. سازنده های استیل در حال حاضر از بازار عقب کشیده و نظاره گر پایین آمدن قیمت آمدن قیمت سنگ آهن هستند در ضمن اینکه قیمت استیل در حال پایین آمدن به پایین ترین و در نتیجه محدودیت جریان پول و سود را دنبال می کند. سود سازنده های استیل عمدتاً از کاهش سنگ آهن است. اما تقاضا برای کالاهای استیل افزایش نداشته است تا آنجائیکه قیمت آن مرتباً در حال کاهش می باشد. بعضی کارشناسان عقیده دارند موقعیت بهتر اقتصاد کلان و صادرات بهتر استیل حامی تقاضا در بازار استیل می شود ولی در واقع هیچ کدام از ای عوامل رابطه مستقیمی با تقاضای استیل ندارند.
  • بازار سنگ های داخلی نشانه های بیشتری از کاهش را نشان می دهد/ 14-6-1393 +

    UMETAL-CHINA، بازار کنستانتره سنگ آهن داخلی و قیمت های خرید صنایع فولاد به طوری کلی امروز ثابت مانده است. تنها قیمت های بازار Guangdong به ازای هر تن 30 یوآن کاهش داشته است. قیمت های خارجی سنگ آهن های وارداتی بیشتر کاهش یافته اند در واقع به ازای هر تن 1-2 دلار و قیمت های بازار فله نیز به ازای هر تن 10 یوآن در اکثر بندرها افت داشته اند. به خصوص قیمت های فروش سنگ آهن هند (63.5%) با افزایش 10 یوآن در هر تن به 620 یوآن در تن (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) در بندر Tianjin و قیمت کنستانتره سنگ آهن بدون تغییر و با همان قیمت 610 یوآن در تن (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده) در Qanxi باقی ماند. قیمت  آهن های وارداتی فله به ازای هر تن 10 یوآن در اکثر بندرهای کاهش داشته است. قیمت ورق آهن نیز به ازای هر تن 30 یوآن کاهش داشته و به 2450 یوان در تن در بندر Tangshan رسیده است. قیمت های شناور رو به پایین فولاد و سنگ های وارداتی در این روزها، با فشارهای زیادی رو در رو هستند. شرکت Guangdong Dading Mining Co. ، قیمت های کنستانتره سنگ آهن (Fe:64%) EXW خود را به ازای هر تن 50 یوآن کاهش داده و به 600 یوآن در هر تن می رسد. قیمت های بازار در جنوب به ازای هر تن 30-50 یوآن کاهش داشته است. معدن دارهای بزرگ در شمال و شرق چین مشکلات بزرگی در تحویل بارها دارند و احتمالاً قیمت های پیشنهادی خود را به ازای هر تن 10-20 یوآن فردا کاهش خوآهند داد. شکاف قیمت بین سنگ های داخلی و وارداتی در حال افزایش است بر طبق انجمن آهن و فولاد چین (CISA) تولید فولاد خام روزانۀ گزارش شدۀ سازمانده های فولاد به CISA به 1.6768 میلیون تن از 20 تا 31 آگوست رسیده است. 8.35% سقوط از 10 روز گذشته بازار سنگ آهن داخلی در کوتاه مدت امیدوارکننده نیست.
  • سنگ آهن در پایین ترین سطح قیمت در 5 سال اخیر/ 14-6-1393 +

    قیمت سنگ آهن به پایین ترین سطح در 5 سال اخیر نزول کرده است. میلگرد چین و سنگ آهن هر دو در پنجشنبه  4 سپتامبر رکورد پایین ترین قیمت و بازاری کساد و فروشنده هایی که امید به انبار کردن بار خود دارند را تجربه کرده است. سنگ آهن عیار 62% با حمل فوری به چین 1.15 % در چهارشنبه با رسیدن به قیمتی تنی 85.7 دلار پایین افتاد که این پایین ترین سطح از اکتبر 2009 می باشد. حجم زیادی از کالای استرالیای ارزان در دسترس قرار گرفته، که با حمل به چین از بندرهای اصلی استرالیا مثل هدلند به 32.03 میلیون تن در آگوست رسید. که 4.8 % از جولای بیشتر است. بازرگانان و کارشناسان در چین، بزرگترین خریداران سنگ آهن و خریدار بیش از دو، سوم از سنگ آهن وارداتی، گفته اند که در حال حاضر تقاضا آن اندازه ای نیست که بار با هزینه های بالاتر به بازار بیاید. بازرگانان بیجینگ" هنوز تقاضا برای سنگ آهن وجود دارد اما با محدودیت بسیار و اگر تولید بیشتر و بیشتر شود قیمت ها پیشرفتی نخوآهند کرد " .   قیمت میلگرد در شانگهای 1.29 % در پنج شنبه کاهش و به 2838 یوآن به ازای هر تن رسید که پایین ترین قیمت از سال 2009 می باشد.
  • 1